دکمه تیشرت یقه دار آستین کوتاه با بافت

۲٬۵۳۵٬۰۰۰تومان

رنگ بندی:

سفید

دکمه تیشرت یقه دار آستین کوتاه با بافت
دکمه تیشرت یقه دار آستین کوتاه با بافت
دکمه تیشرت یقه دار آستین کوتاه با بافت
دکمه تیشرت یقه دار آستین کوتاه با بافت

سایز بندی:

دسته بندیلباس
دسته بندی تاپ
دسته بندی تیشرت یقه پولو
طول بازوکوتاه
بسته شاملتنها
رنگمشکی
الگوسر راست
نوع یقهپیراهن پولو
نوع بازوبازوی استاندارد
نوع پارچهبافندگی
اندازهمنظم
جزء مواد49% پنبه، 51% پلی استر
دستورالعمل شستشونوع 1
سیلوئتپایه ای
جنسیتمرد

در حال گذار از زمین گلف به سبک اداری و روزمره، یقه چوگان، تیشرت با جزئیات دکمه، ابتدایی و آستین کوتاه از جمله مواردی است که در حال افزایش است!