تیشرت مردانه - 4sam10030hk

قیمت اصلی:

۱٬۲۵۴٬۰۰۰ تومان

2%
قیمت با تخفیف:

۱٬۲۲۸٬۰۰۰تومان

رنگ بندی:

اکرو

تیشرت مردانه - 4sam10030hk

سایز بندی:

دسته بندی تاپ
دسته بندی تیشرت
دسته بندیلباس
نوع یقهیقه گرد
بسته شاملتنها
الگوچاپ شده
نوع پارچهبافندگی
نوع بازوبازوی استاندارد
رنگاکرو
طول بازوکوتاه
اندازهمنظم
سیلوئتپایه ای
جزء مواد100% پنبه
دستورالعمل شستشونوع 1
جنسیتمرد

تیشرت مردانه Koton - 4SAM10030HK