شلوار استتاری دکمه دار با جزئیات جیب

۱٬۹۸۵٬۰۰۰تومان

رنگ بندی:

طرح سبز

شلوار استتاری دکمه دار با جزئیات جیب

سایز بندی:

دسته بندیشلوار
دسته بندیلباس
دسته بندیپاپوش
نوع پاساق پهن
کمرکمر معمولی
نوع پارچهبافندگی
الگوسر راست
رنگطلا
جیبیچینی
اندازهمنظم
سیلوئتآرام
جزء مواد100% پنبه
دستورالعمل شستشونوع 1
بسته شاملتنها
جنسیتمرد

شما نمی توانید از شلوارهای استتاری با جزئیات و دکمه های جیب، که کلید ظاهری پرانرژی و اسپرت هستند، دست بکشید!