هودی سبز نعنایی مردانه با سویشرت گلدوزی

قیمت اصلی:

۱٬۲۹۲٬۰۰۰ تومان

3%
قیمت با تخفیف:

۱٬۲۵۹٬۰۰۰تومان

رنگ بندی:

سبز نعنایی

هودی سبز نعنایی مردانه با سویشرت گلدوزی
هودی سبز نعنایی مردانه با سویشرت گلدوزی
هودی سبز نعنایی مردانه با سویشرت گلدوزی
هودی سبز نعنایی مردانه با سویشرت گلدوزی
هودی سبز نعنایی مردانه با سویشرت گلدوزی
هودی سبز نعنایی مردانه با سویشرت گلدوزی

سایز بندی:

دسته بندی تاپ
دسته بندیلباس
دسته بندیسویشرت - هودی
الگومنظم
الگوسر راست
نوع یقهیقه دوچرخه
منطقه استفادهروزانه
نوع بسته شدنتوری
نوع بازوبازوی استاندارد
نوع پارچهبافندگی
رنگسبز
برشطبیعی
نوع جیبیبا جیب
ارتفاع / اندازهبلند
جیبیفقط
فنیباید شسته شود
طول بازوبازوی بلند