سویشرت کالج با یقه بلند با چاپ شهری

۱٬۶۱۰٬۰۰۰تومان

رنگ بندی:

مشکی

سویشرت کالج با یقه بلند با چاپ شهری
سویشرت کالج با یقه بلند با چاپ شهری

سایز بندی:

دسته بندی تاپ
دسته بندیسویشرت - هودی
دسته بندیلباس
الگوشعار
الگومنظم
نوع یقهیقه دوچرخه
نوع بازوبازوی استاندارد
نوع پارچهبافندگی
رنگرنگ صورتی
طول بازوبازوی بلند
بسته شاملتنها
سیلوئتپایه ای
دستورالعمل شستشونوع 1
جنسیتمرد

احترام به زندگی - احترام به زندگی | چاپ شهری، یقه گرد، آستین بلند، سویشرت کالج. | از نخ های احیا شده به دست آمده از الیاف بازیافتی تولید می شود. مجموعه تهیه شده توسط کوتون را با حساسیت ارزش افزوده به مردم و جامعه و سپردن دنیای زیست پذیرتر به نسل های آینده کشف کنید.