پلیور یقه خدمه اسلیم مناسب بافت آجدار آستین بلند

قیمت اصلی:

۱٬۳۷۴٬۰۰۰ تومان

13%
قیمت با تخفیف:

۱٬۱۹۲٬۰۰۰تومان

رنگ بندی:

آنتراسیت

پلیور یقه خدمه اسلیم مناسب بافت آجدار آستین بلند

سایز بندی:

دسته بندی تاپ
دسته بندی ژاکت و ژاکت پشمی
دسته بندی ژاکت
دسته بندیلباس
الگوسر راست
الگومنظم
نوع یقهیقه دوچرخه
نوع بازوبازوی استاندارد
نوع پارچهبافندگی
رنگخاکستری
طول بازوبازوی بلند
سیلوئتپایه ای
دستورالعمل شستشونوع 1
بسته شاملتنها
جنسیتمرد